Klachten

Bij tandartspraktijk Surinameplein streven wij ernaar u zo goed mogelijk te helpen. Tevredenheid van onze patiënten staat bij ons hoog in het vaandel. Mocht u onverhoopt toch een klacht over onze werkwijze hebben, dan horen we dat graag van u. Indien u een klacht wilt melden, verzoeken wij u dit per telefoon op (020) 618 37 51 te doen of per mail via info@tandartssurinameplein.nl.
Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en nemen contact met u op om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Second opinion

Indien het vertrouwen na een klacht nog niet voldoende in ons hersteld is, hebt u de mogelijkheid om desgewenst bij een andere tandarts om een second opinion te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen. Houdt er wel rekening mee dat de kosten voor een second opinion voor uw eigen rekening zijn.

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met je meedenken hoe je het beste met je tandarts in gesprek kunt gaan wanneer je ontevreden bent.

KNMT-klachtenservice

Indien we er samen niet uitkomen, ondanks contact met ons en het TIP,dan kunt u gebruik maken van de klachtenservice van de KNMT. Via deze link kunt u hier meer informatie over opvragen.
Nadat u een klacht indient via de KNMT-klachtenservice, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op en wordt door middel van bemiddeling getracht de klacht op te lossen.

Geschilleninstantie Mondzorg

Indien uw klacht niet met de hulp van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.